Beröring

Genom ett lyhört och personligt utformat arbetssätt, hjälper
vi kroppen att släppa spänningar, stress eller smärta och
återfå mer balans, energi, avslappning och rörelsefrihet.
Vår kropp är som en historiebok över vårt liv. Den lagrar minnen 
och känslor som vi haft svårt att förlika oss med.
Kanske hade vi ingen som lyssnade, kanske svalde vi ner problemet 
för att kunna fortsätta med våra liv. Det kan senare i livet visa sig 
som smärta, sjukdom eller personliga problem av olika slag.
Med varsamma händer lyssnar vi till ditt och din kropps signaler 
och budskap och hjälper spänningar och blockeringar att släppa.
Många klienter söker sig även till BodySense för att utveckla sina 
styrkor och få kontakt med sin inre kraft och energi.
   
Stressreducering

Tillsammans finner vi vad det är som ligger till grund för din
stress och använder flera olika metoder och tekniker för att
kommea tillrätta med problemet. Ofta rekommenderar vi en
kombination av mjuk avslappningsbehandling och klargörande
samtal om livssituation och beteende.
   

Samtalspartner

Ibland blir det rörigt i livet och man kan behöva någon att prata
med eller bolla nya ideer med. Det känns inte aktuellt med en
psykolog men ändå någon som kan hjälpa till att belysa
möjligheter och ge stöd.
   
Mental träning

Har du upptäckt att dina tankar har fastnat kring negativa
teman? Vet du att det är vad du tänker som i förlängningen
skapar resultat? Vill du få dina tankar att hjälpa dig framåt?
Med hjälp av enkla och effektiva metoder kan du få kontroll
över vad ditt sinne ägnar sig åt.
   

Vill du prova en behandling? Se under Terapeuter/Praktiker